Parc Natural del Cap de Creus

Informació

La península del Cap de Creus constitueix el darrer contrafort dels Pirineus i l’extrem oriental de la península Ibèrica. La costa és abrupta i retallada amb impressionants penya-segats i cales recòndites. És el primer parc marítimoterrestre de Catalunya creat l’any 1998.

La superfície total del parc és de 13.886 ha, de les quals 10.813 corresponen a la part terrestre i 3.073 a la marina. A la zona terrestre s’estableixen 3 paratges naturals d’interès nacional (PNIN), al nord el de Cap Gros-Cap de Creus; al sud el de Punta Falconera-Cap Norfeu i a l’oest el de la Serra de Rodes; també tenen la mateixa condició totes les illes i illots situats dins l’entorn marí del Parc Natural.

Fulletó Informatiu del Cap de Creus (CAT)

LLOCS D’INTERÈS
Roses – Creu d’en Cobertella
Vilajuïga
Cadaqués – Puig Ferral
El Port de la Selva – Costa de l’Oratori
La Selva de Mar
Palau-Saverdera – Sant Onofre
Pau – La Creu Blanca
La Vall de Santa Creu – Port de la Selva
Llançà – De la Vila al Port de la Costa
Flora i vegetació
Fauna
Geomorfologia i paisatge

EXCURSIONS
Dins del Parc Natural de cap de Creus es poden fer múltiples activitats i visites relacionades amb el lleure.
Cal ressaltar els itineraris pedestres i els de bicicleta de muntanya. Aquests ofereixen l’oportunitat de conèixer el parc relacionant-lo amb els municipis que el formen. La majoria d’itineraris pedestres transcorren per antigues vies ramaderes, aspecte que els fa molt interessants.
Un altre itinerari molt interessant des del punt de vista botànic, geològic i paisatgístic és el recorregut des de Mas Paltré, a Port de la Selva, a cap de Creus, seguint la traça del GR-11.

CENTRES DEL PARC
Centre d’informació i oficina
Palau de l’Abat. Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel: 972 19 31 91
Fax: 972 19 31 92

NORMES DE COMPORTAMENT


– Al parc natural terrestre –
Tot el seu àmbit té la condició d’espai no urbanitzable objecte de protecció especial.
Són genèricament admesos els aprofitaments agropecuaris tradicionals.
És prohibit fer-hi obres i instal·lacions que no estiguin vinculades estrictament amb el usos agraris o els objectius de la protecció. En cap supòsit es permet la instal·lació d’elements artificials que limitin el camp visual, trenquin l’harmonia del paisatge o en desfigurin les perspectives.
La circulació motoritzada és prohibida fora de les carreteres i pistes.
Es prohibeix expressament: Plantar o alliberar espècies vegetals o animals sense l’autorització expressa de l’òrgan gestor. Abandonar o abocar tota mena de residus i deixalles. Encendre foc fora dels indrets i períodes assenyalats per l’òrgan gestor. L’acampada lliure.
La caça serà regulada per la reglamentació que estableixin els instruments d’ordenació del parc.
– Als paratges naturals d’interès natural –
No s’admeten alteracions de l’orografia natural dels terrenys, llevat dels compatibles amb els objectius de la protecció. Tampoc no hi és permesa la instal·lació de conduccions aparents d’energia, telefòniques i similars, ni la construcció de cap obra o aparell de generació d’energia.
– A les reserves naturals integrals –
Només poden efectuar-s’hi treballs científics i activitats destinades a la divulgació dels seus valors.
L’accés i la circulació públics s’han de condicionar exclusivament per mitjà de punts i itineraris expressament assenyalats.
No es permeten l’extracció ni la recol·lecció de minerals , roques, fòssils, plantes i animals, ni les activitats cinegètiques.
A l’illa de s’Encalladora només s’hi pot accedir per motius justificats de recerca científica, amb autorització prèvia de l’òrgan gestor o de força major.
– Al parc natural marí –
S’admet la pràctica de la pesca artesanal i esportiva i els usos i les activitats tradicionals del cap de Creus. Hi són prohibides la pesca d’arrossegament i la d’encerclament.
És prohibida la construcció d’instal.lacions d’aqüicultura, la immersió d’artefactes i similars i la construcció d’instal.lacions nàutiques en general, llevat d’aquelles reduïdes i integrades a l’entorn, destinades exclusivament a usos pesquers i de serveis del Parc.
– A les reserves naturals parcials marines –
Únicament s’hi permet la pesca artesanal o amb canya, la qual serà objecte de reglamentació específica.
Les visites i activitats recreatives, el fondeig, la circulació d’embarcacions i l’escafandrisme serà objecte de regulació específica i hauran de ser restringides i controlades.
L’òrgan gestor ha de promoure o autoritzar expressament els treballs científics de recerca o maneig que s’hi vulguin efectuar.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies